Att det vi väljer att sätta upp på väggarna har stor inverkan på resten av